Ambassador Profile

Vacant Permanent Representative

Ambassador Profile

Amb. R. Ravindra Chargé d'affaires
Deputy Permanent Representative

Ambassador Profile

Amb. Yojna Patel Deputy Permanent Representative